Jesper Andersson
Ägare /Förvaltare

0705 74 42 50

Sofia Andersson /Malmström
Arbetsledare /Fastighetsskötare

0761 45 05 42

Johan Olsson
Fastighetstekniker /reparatör

0768 76 90 19

Agneta Walldén
Fastighetsskötare

0768 52 59 07

Alexander Wiklander
Fastighetsskötare

0723 14 64 74

Tomas Ivarsson
Fastighetsskötare

0739 93 56 78

Per Nilsson
Fastighetsskötare

0723 96 59 96

Henrik Sunvén
Fastighetsstekniker /Reparatör

0723-96 59 96

Joy Inpakdee
Arbetsledare Inre Skötsel /IT

0708 81 15 95

Malin Paulsson
Inre skötsel

Gämbum Phoongamdaw
Inre skötsel

 

Lovisa Engberg
Inre skötsel

0708 55 86 33

Telluz
Kontorsansvarig